Bioport logó

Search - keresés

 ZOOmoment.com

The Zoo Within

ZOOmoments

The Zoo Magazine

 

Photo Zoo Adventures

How to take pictures of zoo animals?

Photo Zoo Adventures

Photostocks,
money for photos!

 

Stock Photos

 

Royalty Free Images

 

 

Shutterstock

 

 

 

 

 

 

Sponsor / Támogató:

Hostonic

www.hostonic.hu

Macroscelides proboscideus

in English: Short-eared elephant shrew | | magyarul: Rövidfülű elefántcickány

Mammalia, in English: Mammals, magyarul: Emlősök
  Macroscelididae, in English: Elephant shrews, magyarul: Elefántcickány-félékClick on the photos to download! - Kattintson a fotókra a letöltéshez!

Macroscelides proboscideus

Macroscelides proboscideus

Macroscelides proboscideusMacroscelides proboscideus 

Macroscelides proboscideusMacroscelides proboscideus

Macroscelides proboscideusMacroscelides proboscideus

Macroscelides proboscideusMacroscelides proboscideus

 

Photos in other sites / fotók más weboldalakon:

Shutterstock - Dreamstime - Fotolia - 123RF

 

 


Short-eared elephant shrew (Macroscelides proboscideus)

Other scientific names: no (6)
Other English names: Round-eared Sengi (10)
Subspecies:
Macroscelides proboscideus flavicaudatus (Lundholm, 1955)
Macroscelides proboscideus proboscideus (Shaw, 1800) (6)

Geographic range: Namibia, southern Botswana, and South Africa. (2)
Habitat: desert and semi-desert areas. (2)

Weight: 40 g (1) / 40-50 g (2)
Length: 100-110 mm (2)

 

Gestation period: 65 days (1) / 56 days (2)
Birth size: 7 g (1)
Number of offspring: 1-2 (2)
Age of weaning: 19 days (1) / 16-25 days (2)
Age of sexual maturity: 43 days (2)
Lifespan: 8.7 years (captivity) (1)

Activity: mostly diurnal (2)
Social behaviour: solitary (2)
Food habit: insects (mainly termites and ants), and other small invertebrates, plant parts such as roots, shoots, and berries. (2)

IUCN: least concern (3)
CITES: not (4)
Estimated number in the wild: unknown (3)
Estimated number in zoos: about 150 (5)

 

This is one of the smaller elephant-shrew species (9). Compared to other members of elephant shrew genus, the this species has shorter and rounder ears and lacks the pale rings around the eyes that are typical of those animals. The tail is hairy, with a visible gland on the underside. On the hind feet, the first digit is small and has a claw (2).

 

There are two possible subspecies: the darker M.proboscideus proboscideus and the lighter M.proboscideus flavicaudatus. The darker animals live in South Africa and South-western Namibia, the light sengis live in more arid areas in Namibia. It is still question if they are subspecies or two different species (10).

 

They live in very arid deserts and semi-deserts. They hide in grass cover or brushes, but they can burrow into the sand too. They also use shelters previously built by other small animal. Sengis use the burrows like roads to get from place to place. They are usually diurnal animals, except when threatened by predators (2). They are very rapid animals, they run incredibly fast for the human eye (own experience). The sengis can dig tunnels very rapidly into the sand to quickly escape predators (2).

 

Short-eared elephant shrews typically eat small invertebrates, mainly insects (ants and termites). They may also feed on plant parts such as roots, shoots, and berries (2).

 

They are solitary animals, the females and males meet for breeding only in the wet, warm season in August and September (2). According to other study the females produce 2–3 litters during an 8-month long breeding season from June to January (11).

 

It is very rare in small mammals, but the short-eared elephant shrews are socially monogamous. Unlike other monogamous animals, for example small ruminants, sengis live in dispersed pairs that are characterized by a weak bond, probably, as a consequence of ecological pressures, such as predation and high intersexual competition for critical resources. The male’s strategy is the mate guarding in the breeding season. So, he follows the female and chases and fights the other males. Female reproductive behavior should favor a mate guarding tactic during her receptive period, they have a short postpartum estrus that lasts for about 1 day only (11).

 

The female does not make a nest for the young. She tries to find a sheltered area and give birth to the 1-2 young in it. The mother does not guard her offspring and she is away from the litter most of the time, coming back once a day to feed the young. The young sengis are born in a very precocial state; they can run within a few hours after birth, are large in size, and are born with hair and their eyes open. Babies are weaned at 16-25 days and reach sexual maturity after about 43 days (2).

 

Keeping in zoos
They should be kept in desert terrarium-type enclosure. If it is kept singly, the minimum ground surface should be at least 0.5 m², but when we have a pair we should provide as large terrarium as possible. The suggested substrate on floor is fine sand, but we can use woodchips too. However, they need sand for bathing. The surface of terrarium should be various, with many possible shelter – especially when we keep a pair. It is not necessary to offer hay or similar material, because the animals do not build nests for breeding. Finally, we should provide hot spots (for example with infra-bulb) (9). The temperature of enclosure should be at least 25 degrees Celsius in daytime, with warmer hot spots (even more than 30 degrees Celsius under them). In the evening the temperature can be lower. Because they make lot of feces in the whole area, we should clean the terrarium often (own experience).


We should feed the elephant shrews with mealworms, crickets, zophobas, fruits (apple, banana, grape), cucumber, cereal, few finch food and wheat (7).

  


Rövidfülű elefántcickány (Macroscelides proboscideus)

 

Más tudományos név: nincs (6)
Más magyar név: nincs (6)
Alfajai:
Macroscelides proboscideus flavicaudatus (Lundholm, 1955)
Macroscelides proboscideus proboscideus (Shaw, 1800) (6)


Földrajzi elterjedés: Namíbia, Dél-Botswana, Dél-Afrika. (2)
Élőhely: sivatagok és félsivatagok. (2)

Testtömeg: 40 g (1) / 40-50 g (2)
Testhossz: 100-110 mm (2)

 

Vemhesség: 65 nap (1) / 56 nap (2)
Születési méret: 7 g (1)
Utódok száma: 1-2 (2)
Elválasztási kor: 19 nap (1) / 16-25 nap (2)
Ivarérettség: 43 nap (2)
Élettartam: 8,7 év (1)

Napi aktivitás: többnyire nappal aktív. (2)
Szociális viselkedés: magányosan él. (2)
Táplálkozás: rovarok (főleg termeszek és hangyák), egyéb gerinctelenek, gyökerek, zsenge hajtások és gyümölcsök. (2)

IUCN: kevésbé aggasztó helyzetű (3)
CITES: nem (4)
Feltételezett száma vadon: nem ismert (3)
Feltételezett száma állatkertben: kb. 150 (5)


Az egyik legkisebb elefántcickány faj (9). Összehasonlítva rokonaival, ez a faj kisebb és kerekebb füllel rendelkezik , valamint nem láthatjuk azt a halvány gyűrűt a szemek körül, mint ami sok más elefántcickánynál megtalálható. A farka szőrős, az alsó felén mirigy látható. A hátsó lábainak első ujja kicsi és karmos (2).

 

Két lehetséges alfajáról tudunk, a sötétebb színű M. proboscideus proboscideus-ról, valamint a világosabb színű M. proboscideus flavicaudatus-ról. Az előző alfaj Dél-Afrikában és Délnyugat-Namíbiában, míg a második Namíbia szárazabb területein él. A két „változat” alfaji vagy faji besorolása még nem tisztázott kérdés (10).

 

A rövidfülű elefántcickány száraz sivatagokban és félsivatagokban él. Többnyire a száraz fűben és bozótban bújik, de szükség esetén elássa magát a homokba is. Szívesen foglal el más, kisebb állatok ásott üregeket is, amelyeket utakként használ közlekedése során. Általában nappal aktívak, kivéve, ha túlságosan nagy a ragadozók általi fenyegetettség (2). Rendkívül gyors állatok, emberi szemmel szinte követhetetlen sebességgel mozognak (saját tapasztalat). Menekülés közben szintén gyorsan el tudják magukat ásni a homokba (2).

 

A rövidfülű elefántcickány elsősorban kisebb gerincteleneket, főleg rovarokat (hangyák és termeszek) fogyaszt, de növényi eredetű táplálékot, gyökereket, hajtásokat és gyümölcsöket is eszik (2).

 

Magányosan élnek, a nőstények és hímek csak a meleg, nedves évszakban találkoznak, főleg augusztusban és szeptemberben (2). Más kutatások szerint a nőstények a 8 hónapos, júniustól januárig tartó szaporodási időszakban 2-3 almot fialnak (11).

 

Nagyon ritka a kisebb emlősök körében a rövidfülű elefántcickányokra jellemző monogámia. Szemben más olyan monogám állatokkal, mint egyes kisebb kérődzők, ezen fajnál a párok szétszóródva élnek, gyenge kötelékekkel. Ennek feltételezhető oka a sivatagi körülmények között nem elégséges erőforrásokért nemek közötti is folyó versengés. A hímek szaporodási stratégiája a ’mate guarding’, vagyis a nőstény őrzése a párzási időszakban. Ekkor szorosan követi a nőstényt, és megküzd a rivális hímekkel. A nőstények szaporodási viselkedése is ehhez a taktikához alkalmazkodott, hiszen ellés után egy rövid, mindössze 1 napig tartó időszakra újra fogamzóképes lesz (11).

 

A nőstények nem készítenek fészket az utódaiknak. Inkább egy védett menedéket keresnek, ahol 1 vagy 2 kölyöknek adnak életet. Az anya nem őrzi folyamatosan kicsinyeit, a nap legnagyobb részén távol van tőlük, naponta csak egyszer tér hozzájuk vissza az etetésükre. A kölykök nagyon fejletten születnek, viszonylag nagyok, szőrösek és a szemük nyitott. Az anyjuk 16-25 nap múltán választja el őket, és 43 naposan már ivarérettek (2).

 

Állatkerti tartásuk
A magyar állatkertek működését szabályozó rendeletben nem találunk előírást a tartásukra (7). Sivatagi terráriumban szükséges őket tartani. Ha egyedül tartjuk, legalább 0,5 m²-t biztosítsunk számára. Ha párban tartjuk, jóval nagyobb, pontosabban a lehető legnagyobb terráriumot építsük nekik. A finom szemű homok a leginkább ajánlott alomanyag, de mulcs is használható. Azonban homok mindenképpen kell , hogy tudjanak benne fürödni. Fontos, hogy változatos felszínű, sok tereptárggyal gazdagított legyen a terrárium, amely elegendő menedékkel szolgál, különösen akkor, ha párban tartjuk. Nem szükséges szalma vagy széna alomanyagot adnunk az állatoknak, hiszen fészket nem építenek. Végezetül, tervezzünk melegebb pontokat, például infralámpák használatával (9). Nappal ajánlatos teljes spektrumú terráriumi lámpát (10%-os) is biztosítanunk számukra. A tartóhely hőmérséklete legalább 25 Celsius-fok legyen, a melegebb pontokkal kiegészítve (ahol akár 30 Celsius-fokot is meghaladhatja a hőmérséklet). Estére viszont hűvösebb is lehet a terrárium (saját tapasztalat).

 

Az elefántcickányokat a Szegedi Vadasparkban lisztkukaccal, tücsökkel, sáskával, gyászbogárral, valamint gyümölcsökkel (alma, banán, szőlő), uborkával, zabpehellyel, búzával és pinty magkeverékével etetik (7).


References / Hivatkozások:

 

1. AnAge - The Animal Ageing and Longevity Database

2. ADW - Animal Diversity Web

3. IUCN - Red List of Threatened Species

4. CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

5. ISIS - International Species Information System

6. ITIS - Integrated Taxonomic Information System

7. zoo.hu - Hungarian zoo regulation

8. Szegedi Vadaspark / Szeged Zoo - zooszeged.hu

9. WAZA - World Association of Zoos and Aquariums

10. Galen Rathbun & Jack Dumbacher: Systematics of the Round-eared Sengi (Macroscelides proboscideus) in Namibia (2007)

11. Melanie Schubert & Carsten Schradin & Heiko G. Rödel &
Neville Pillay & David O. Ribble: Male mate guarding in a socially monogamous mammal, the round-eared sengi: on costs and trade-offs - Behavioral Ecology and Sociobiology (2009) 64:257–264